Blogul lui Miron: Condiții de utilizare

Condiții de utilizare

  General / Acceptarea Termenilor & Conditiilor

Bine ati venit pe blogul meu www.eumiron.com!

  Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui blog, întrucât accesarea sa presupune acceptul dumneavoastră cu privire la clauzele stipulate.
   www.eumiron.com este un blog fondat, administrat și actualizat de Eugen Miron.
   Folosirea acestui blog, a serviciilor conținute în el, este gratuită, sub rezerva respectării de către vizitatori a acestor termeni și condiții. Ca vizitator și deci utilizator al blog-ului www.eumiron.com sunteți de acord sa respectați aceste reguli și veți fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți în legătura cu acesta.

§ 0 Preluarea/publicarea/Reproducerea Materialelor 
 •  § 0.0 Toate materialile afișate pe acest blog ( www.eumiron.com ) sunt proprietatea autorului (Eugen Miron) sau după caz a terților, fie că aceștia sunt sau nu indicați expres.Copierea parțială sau totală a conținutului acestui blog, fară acordul autorului, este strict interzisă.
 • §0.1 Se permite preluarea materialu lui întocmai cum ele sunt publicate pe acest blog fără a suporta vrio modificare în limita maximă de 500 caractere fară spațiu(space) inclus, în restul cazurilor doar cu permisiunea  scris(ă) a autorului acestui blog ww.eumiron.com prin semnarea ambelor părți a unui acord comun sau contract. 
 • §0.2 Se permite preluarea materialului doar în scopuri personale, necomerciale;
 • §0.3 Se permite preluarea materialului însoțită de indicarea ca sursă a blogului www.eumiron.com , prin plasarea unei legături (link), pe aceeași pagină web cu materialul reprodus, într-un mod care să nu împiedice vizualizarea acesteia, care va fi denumită „Miron Eugen” sau „www.eumiron.com” și care va conține adresa url completă și validă a paginii web de pe care au fost reproduse, parțial sau total, texte și/sau alte materiale (exemple: sursa Miron Eugen, sursa www.eumiron.com);
 • §0.4 Nu Se permite preluarea materialului folosită pentru promovarea ideilor, mesajelor, activităților, materialelor definite drept ilegale de legislația în vigoare.
 • §0.5 Preluarea materialului sau  publicarea, distribuirea și traducerea textelor și/sau a celorlalte materiale prezente pe acest blog în alte condiții decât cele menționate mai sus se va face doar cu acordul scris al autorului.
*protecţia proprietăţii intelectuale în republica moldova

§1 Condiții de publicare a materialelor terțe
 • §1.0 Autorul articolului/publicației să aibă o reputație pozitivă sau cel puțin neutră.
 • §1.0 (a) Autorul trebuie să se indentifice pentru confirmarea veridicității sale  
 • §1.1 Materialele/Publicațiile să aibă minim 700 de cuvinte și să fie scris integral cu diacritice(ăâîşţ). Să fie corect gramatical, ortografic și fără greșeli. Verifică-l cu atenție înainte de a-l trimite.
 • §1.2 Materialele și/sau Publicațiile cu  anexe legate  trebuie să aparțină titularului/proprietarului  expeditor care este responsabil acestuia sau să dețină o liceță legală al materialelor trimise.În orice fel si astfel puteti să dispuneți de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe blog.
 • §1.3 Materialele/Publicațiile și anexele acestora nu trebuie să promoveze idei rasiste și/sau care promovează daună sănătății
 • §1.4 Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul dreptului de autor. Acceptarea materialelor trimise spre publicare echivalează cu încheierea contractului de editare, potrivit căruia autorii cesionează www.eumiron.com cu titlu exclusiv dreptul de reproducere şi difuzare a materialului.
 • §1.5 Este necesar ca materialele trimise spre publicare să nu fi fost publicate anterior. Materialele nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât în cazul comunicării refuzului publicării acestora de către www.eumiron.com sau adminitrația acestuia.
 • §1.6 În cazul în care Materialele/Publicațiile se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.
 • §1.7 Publicăm Materiale cu predilecţie în limbile Rusă,Engleză,Franceză,Italiană și cu excepții doar cu acompaniament tradus în limba Română. Pentru redactarea tuturor textelor trebuie imperativ utilizate caracterele diacritice specifice limbii de redactare a articolului.
 • §1.8 Materialele/Publicațiile și anexele acestora nu pot fi publicate pe blog fără un acord comun sau contract semnat de ambele părți.
§2 Comunicări/Comentarii
 • §2.0 Utilizatorii/Vizitatorii blogului pot trimite comentarii, sugestii, observații sau întrebări cu privire la conținutul și structura Site-ului atâta timp cât conținutul acestora nu este obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze dreptul la intimitate sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui blog sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, scrisori în lanț sau orice altă formă de spam. Autorul și/sau administrția acestui blog își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita astfel de informații transmise.
 • §2.1 Prin trimiterea oricăror informații sau materiale, dacă nu este altfel specificat, acordați www.eumiron.com  licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv de a îl/o publica pe acest blog. Declarați pe proprie răspundere și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral www.eumiron.com sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Probleme sau intrebari

Orice probleme legate de acest blog vor fi luate în serios și vom încerca să le rezolvăm în timp util. Pentru orice alte intrebări legate de politică noastră de securitate a datelor, sau dacă aveți probleme sau reclamații, vă rugăm să ne contactați.


Drepturi de proprietate intelectuală

www.eumiron.com respectă drepturile intelectuale ale unor terțe persoane. Dacă considerați că informații/materiale produse prin munca dumneavoastră a fost reprodusă de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm ne adresați cât mai curând o notificare // aici // care să cuprinda mențiunii cu privire la locația pe blog unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate și datele dumneavoastră de contact.

Cookie-urile
Un cookie este un fragment mic de text creat în browser de site-ul web pe care îl accesaţi. Acest blog este creat pe o platformă blogger.com ce aparține companiei Google  atunci automat vă furnizați cookie-urile acestei companii , condițiile de utilizare le puteți citi aici 

Informațiile prezentate aici pot fi eronate, sau incomplete, dvs. va asumati in totalitate acest risc.
Daca nu sunteti de acord cu conditiile de utilizare, va rugam sa reveniti la motorul de cautare Google.
Daca aveti intrebari sau nelamuriri, imi puteti scrie la adresa de email. eugenmiron8@gmail.com

www.eumiron.com isi va asuma dreptul, la libera sa alegere, sa adauge, sa modifice sau sa elimine orice termeni ce fac parte din conditiile de utilizare fara sa anunte sau sa-si asume vreo responsabilitate. Orice schimbare a Conditiilor de utilizare va intra in vigoare imediat, odata cu aparitia schimbarilor respective pe site.

Результаты поиска


edit 15.03.2020

1 coment. - Add Yours

Trimiteți un comentariu